Bambina an Asian elephant at Circus Strassburger


 ☨ ♀ Bambina  
Species:Asian elephant (Elephas maximus)
Sex and age:Female ♀ less than 1927 years old (maximum age)
TaxidermyMuseum of Karolinska skolan, Örebro, Sweden
Id number
Origin
Born:* >1907 wild
Birth place:
Death
Dead date: 1927
Death reason: disease: anemiia, Elephant Elephant TB (Mycobacterium tuberculosis) (Mycobacterium Elephant Elephant TB (Mycobacterium tuberculosis) (Mycobacterium tuberculosis))?
Locations
Present / last location:Circus Strassburger, in Netherlands

Date of Arrival

Circus Strassburger

Document updated2018-05-15: death reasons, apr birth date
Random literature
Description

† Bambina is a dead Female ♀ Asian elephant, (Elephas maximus), who died at Circus Strassburger, in Netherlands, disease in 1927, anemiia, Elephant Elephant TB (Mycobacterium tuberculosis) (Mycobacterium Elephant Elephant TB (Mycobacterium tuberculosis) (Mycobacterium tuberculosis))?

The remains of this elephant is within the Taxidermy collection at Museum of Karolinska skolan, in Örebro, Sweden, since 1927-00-00.

(see detailed list).

Origin


Bambina was born wild >1907.


Comments / pictures

Died on tour in Karlskoga or örebro, Sweden.

Her grave and a stone statue is at the animal cemetry Franciskuslunden in Örebro, Sweden.

1927-07-27:Stor förlust för Cirkus Strassburger. Under Cirkus Strassburgers besök i Örebro har en av sällskapets nio elefanter avlidit. En tysk veterinär som eftertelegraferats kom för sent för att rädda det dyrbara djuret. Dödsorsaken var anemi, varjämte djuret, en 18-à 20-årig hona, även led av lungtuberkulos. Innan elefanten grävdes ned tillvaratogs för Karolinska läroverkets räkning, det omkring 200 kg. vägande huvudet, som efter nödig bearbetning skall införlivas med läroverkets zoologiska museum endera uppstoppat eller som kranium.Västmanlands FolkbladReference listKoehl, Dan, (2020). Bambina, an Asian at Circus Strassburger in Netherlands. Elephant Encyclopedia, available online retrieved 1 December 2020 at https://www.elephant.se/database2.php?elephant_id=3652. (archived at the Wayback machine)

Sources used for this article is among others:


Links

Internal relevant links

External relevant links (Opens in new window)

  Search more on the web for Bambina


  Categories1927 deaths | Museum of Karolinska skolan Taxidermy | >190 births | Elephants from Circus Strassburger | Netherlands | Asian elephants  This document was updated: 2020-10-21 07:42:19


  Elephant Encyclopedia and database
  ELEPHANT
  ENCYCLOPEDIA

  Established 1995
  ELEPHANT
  DATABASE
  Established 2006
  Search for keywords
  Your ip: 34.200.252.156