C. Paulsens menagerie in Denmark

C. Paulsens menagerie
Typecircus
Founded0
First elephant0
CountryDenmark


stora Menageri och Zoologiska Utställning från och med Torsdagen den 26 April kl. 4 e. m. till och med Måndagen den 30 April (inklusive.) Söndag från t—4 och från 6—10 e. m. Dagligen ega 2 föreställningar rum i förening med Dressyr och Fodring af Rofdjuren. Den l:sta kl. 4, den 2:dra kl. 8 e. m. • Uppträdande af den berömda Djurtämjerskan Otelia Paulsen. Söcknedagar är Menageriet öppet från kl. 10 f. m. till kl. 10 e. ra. samt Sön- och Helgdagar å de tider da Gndstjenst ej hålles. Menageriet innehåller en stor vacker samling af Lejon, Tigrar, Leoparder, Hyenor, Isbjörnar, Amerikanska Jättebjörnar, Kyska Björnar, Siberiska och Ryska Vargar, Antiloper, Lamas, Pelikaner, Moskustigrar, Myrslokar, Känguruns, Schakaler, Hyiara Bältdjur, en stor vacker samling olika Ap- arter, Jätteormar, Krokodiler, Araras, Kakkadus, Papegojor m. m. OBS. Kungslejonet P inci. Kungstigern samt Isbjörnen äro de största lefvande exemplar hvilka äro förevista i Skandinavien. Publikens uppmärksamhet fästes vid att alla Kof djur i mitt Menageri äro stora och fullt utvecklade exemplar. Entré: l:sta plats 80 öre, 2:dra 50 öre. Barn under 10 år hälften. Illustrerade kataloger ä 10 öre fås vid ingången samt hos betjeningen. Pony Hästar köpas till slagt. Hundar må icke medtagas. Högaktningsfullt C. Paulsen, Menageriegare.

54.158.199.217Home Guestbook Recent changes-updates Glossary - Encyclopedia Frequently asked questions Elephant Facts & Trivia Evolution Extinct:Proboscidea Species Anatomy Diseases People Care Footcare Training Breeding Database Location database Shiva Organizations Literature F Posters Website Webrings Contact Selected links News